Article Index

Produksjon


Moderne teknologi og oppdatert maskinpark er avgjørende for at vi effektivt skal kunne konstruere og serieprodusere kvalitetsprodukter til landbruk og industri.


I 60 år har Lid Jarnindustri AS forsynt det norske landbruks- og entreprenørmarkedet med redskaper som letter deres hektiske arbeidsdag. Vår mangfoldige historie og fagkunnskap har lagt grunnlaget for dagens drift, der fokus på funksjonelle og driftssikre redskaper har gitt oss mange fornøyde, og trofaste kunder. Moderne teknologi og oppdatert maskinpark er avgjørende for at Lid Jarnindustri AS skal kunne konstruere og serie-produsere kvalitetsprodukter til landbruk og industri. Produksjonen er i hovedsak rettet mot landbruks- og entreprenør-markedet. Men vi fungerer også som underleverandør av ulike maskinerte deler til industrimarkedet [ Les mer på våre industrisider ]. Den moderne maskinparken, med flere avanserte maskineringsverk, gir oss mulighet til å påta oss meget avanserte produksjonsoppgaver innen mekanisk bearbeiding. DALEN redskapene utvikler seg fra arbeidsstasjon til arbeidsstasjon før de lakkeres, monteres og sendes ut til kunde. Les videre og lær mer om hvordan et DALEN redskap blir til

Grunnlag for produktutvikling

Dagens produktspekter og kompetanse er et resultat av vår mangfoldige [ historie ], der nærhet til markedet og tett kontakt med brukerne har vært grunnlaget for videre utvikling. Lid Jarnindustri AS er en markedsorientert bedrift der brukerens arbeidsoppgaver er satt i fokus, og deres tilbakemeldinger er avgjørende for enda bedre produkter med større funksjonalitet og brukervennlighet.


Messe
God dialog: God kommunikasjon med markedet er viktig og avgjørende for videre utvikling av produktene.


Konstruksjon og design

Lid Jarnindustri AS benytter avansert datateknologi i en rekke funksjoner i bedriften. Konstruktørene bruker bl.a 3-D modellering i utforming av nye, og videreutvikling av eksisterende produkter. 3-D modellering gir store muligheter innen utvikling av redskapene. Modellene, og deres bevegelige deler kan beveges på skjermen og gir ingeniørene bedre forutsetninger for å konstruere funksjonelle redskaper med god design.


3d modellering
Fokus på produktutvikling: Fire konstruktører sørger for kontinuerlig utvikling av produkt-spekteret.


Når redskapet er ferdig konstruert produseres en eller flere prototyper for grundig testing. Ønskede endringer gjøres før de endelige tegningene overføres digitalt fra konstruksjonsavdelingen til produksjonen og kan hentes inn på maskineringsverk og brenne- og sveiseroboter.


Tilbakemeldinger fra markedet gjør oss i stand til å videreutvikle og gjøre våre eksisterende produkter enda bedre. Datateknologien gjør arbeidet med oppdatering av tegninger og lignende enkelt.
Deleproduksjon

Først når produktet har vært gjennom de innledende fasene fra produktide, utvikling, design, prototype og uttesting, til de ferdige tegningene er klare, starter den fysiske produksjonen. For å kunne produsere kvalitetsprodukter effektivt, er det viktig at maskinparken vår kontinuerlig oppdateres.


Platehallen rommer en moderne laserbrenner. Maskinen er nøyaktig og gir meget god kvalitet på de brente delene. Dette gir ringvirkninger senere i produksjonen. Et høylager med totalt fem lagringshyller gjør at maskinen kan kjøres ubemannet. Lagringskapasiten per hylle er tre tonn. Ved optimale forhold kan man brenne kontinuerlig døgnet rundt, kun avbrutt av nødvendig vedlikehold. Ved ubemannet drift benyttes webkamera og internett for overvåking av maskinen eksternt.


Laserbrenneren gjør det mulig å konstruere de karakteristiske avrundede formene som kjennetegner DALEN redskapene med høy kvalitet.


Laserbrenner
Laserbrenner: Den moderne laserbrenneren har høylager og kan dermed kjøre inntil to ubemannede skift.


Laserbrente deler
Kvalitet og nøyaktighet: Laserbrenneren er meget nøyaktig og gir høy kvalitet på brente deler. Maskinen gjør god design mulig.Maskinering av deler

I maskinhallen finnes flere robotstyrte maskineringssentre for dreiing, boring og fresing. Maskinene er svært nøyaktige og gir høy kvalitet på delene. Også disse maskinene kan kjøres ubemannet.


Dreiebenk / maskinerings-senter
Dreiebenk / maskinerings-senter: Det robotstyrte maskinerings-senteret gir høy kvalitet på delene.


Ubemannet drift
Ubemannet drift: Også på denne maskinen kan det kjøres ubemannede skift.


Maskindeler
Maskindeler


Sylinderstammer
Sylinderstammer


FaLang translation system by Faboba