Åpenhetsloven

Lid Jarnindustri AS er en ledende produsent av traktormontert utstyr med lang erfaring i bransjen. Vi leverer kvalitetsprodukter til aktører innen landbruk-, skogbruk- og entreprenørmarkedet. Lid Jarnindustri AS er omfattet av åpenhetsloven, og vi er derfor forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av vår egen virksomhet, vår leverandørkjede og våre forretningspartnere for å identifisere negativ innvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Organisering, roller og ansvar

Vi har startet implementeringen av aktsomhetsvurderinger i samsvar med åpenhetsloven. Dette inkluderer nøkkelpersoner fra ledelsen.

Retningslinjer, systemer og rutiner

Vi har startet etablering av retningslinjer, systemer og rutiner som støtter gjennomføringen av aktsomhetsvurderinger i samsvar med åpenhetsloven. Dette inkluderer en klar policy som understreker vår forpliktelse til åpenhet, ansvarlighet og etterlevelse av lovens krav.

Gjennomføring

Vi vil gjennomføre regelmessige aktsomhetsvurderinger som er omfattet av åpenhetsloven. Vi sikrer at redegjørelsen er tilgjengelige på vår nettside og oppdaterer den jevnlig i henhold til lovens krav.

Resultater og tiltak

Vi vil jevnlig oppdatere våre aktsomhetsvurderinger og tiltak i forbindelse med åpenhetsloven. Vi tar tilbakemeldinger og forslag fra våre interessenter på alvor og bruker dem til å forbedre vår praksis.

Vi er forpliktet til åpenhet, ansvarlighet og innsyn i vår virksomhet, og vi fortsetter å styrke våre aktsomhetsvurderinger i samsvar med åpenhetsloven for å oppfylle våre forpliktelser overfor samfunnet og våre interessenter.

keyboard_arrow_up