Lid Jarnindustri

Begeistring i kvar detalj

Produksjon

Produktutvikling

produktutvikling;  produksjon og utvikling av alle redskaper skjer i Norheimsund, Hardanger
(Trykk på pilene for å bla deg gjennom bildene.)

Dagens produktspekter og kompetanse er et resultat av vår mangfoldige historie, der nærhet til markedet og tett kontakt med brukerne har vært grunnlaget for videre utvikling. Lid Jarnindustri er en markedsorientert bedrift der brukerens arbeidsoppgaver er satt i fokus, og deres tilbakemeldinger er avgjørende for enda bedre produkter med større funksjonalitet og brukervennlighet. Kundekontakten er den viktigste kilde for både utvikling og videreutvikling av produktene hos DALEN. Tilbakemeldinger gir grunnlag til idé-, konsept-  og detaljeringsfase, før endelig realisering og gjennomføring av prosjektet.

Produktutviklingen krever kompetanse, erfaring og mye testing.  Konstruktørene tegner, maskinavdelingen lager deler, og protypen bygges på våre forsøksavdeling. Deretter tester og prøver våre konstruktører produktet.  Når testingen internt er ferdig, går det videre til testing hos dyktige kunder. Prosessen tar tid og flere prototyper må gjerne bygges før både kundene og vier er fornøyde. Skal vi få et produkt som begeistrer kundene ute i markedet, krever det grundighet i alle faser.

Før produktet settes i produksjon, må det bygges jigger  som benyttes i produksjonen. Når disse er utviklet settes det så i gangen en 0-serie, som tester produksjonslinjen og jiggene før produktene igjen går ut til de første kundene. Om nye utfordringer dukker opp og endringer kreves, kan det involvere mange av prosessene. Samtidig blir det alltid en del overlapping av de ulike fasene for å korte ned utviklingstiden.

Konstruksjon

konstruksjon; utvikling og produksjon av alle redskaper skjer i Norheimsund, Hardanger

Etter de innledende fasene kan konstruktøren sette seg ned ved tegnebordet og slippe kreativiteten løs. Konstruksjonsavdelingen er utstyrt med moderne 3D-modelleringsverktøy som gir stor fleksibilitet i utformingen av produktene. Modellenes bevegelige deler kan bl.a. simuleres på skjermen noe som gir ingeniørene bedre forutsetninger for å konstruere funksjonelle redskaper med god design. I tillegg til å tegne selve produktet er konstruktørene ansvarlig for å utarbeide bruksanvisninger, produksjons- og jiggtegninger.

Når redskapet er ferdig konstruert produseres en eller flere prototyper for grundig testing. Ønskede endringer gjøres før de endelige tegningene overføres digitalt fra konstruksjonsavdelingen til produksjonen og kan hentes inn på maskineringsverk og brenne- og sveiseroboter.

Deleproduksjon

deleproduksjon; utvikling og produksjon av alle redskaper skjer i Norheimsund, Hardanger

Først når produktet har vært gjennom de innledende fasene fra produktidé, utvikling, design, prototype og uttesting, til de ferdige tegningene er klare, starter den fysiske produksjonen. En oppdatert maskinpark er viktig for å sikre effektiv produksjon, og dette finner vi i platehallen og maskinhallen.

Platehallen rommer bl.a. en moderne laserbrenner. Maskinen gir stor nøyaktighet på brente deler, noe som gir ringvirkninger senere i produksjonen. Et høylager med totalt fem lagringshyller gjør at maskinen kan kjøres ubemannet – om nødvendig hele døgnet, kun avbrutt av nødvendig vedlikehold. Laserbrenneren gjør det mulig å konstruere de karakteristiske avrundede formene som kjennetegner Dalen-redskapene.

Lid Jarnindustri har som en av svært få norske produsenter beholdt maskinavdelingen i bedriften. Her finner vi flere robotstyrte maskineringssentre for dreiing, boring og fresing. Maskinene er svært nøyaktige og gir høy kvalitet på delene, og kan i tillegg kjøres ubemannet. Egen maskinavdeling sikrer oss full kontroll over leveringstid og kvalitet.

Sammensetting

sveis; utvikling og produksjon av alle redskaper skjer i Norheimsund, Hardanger

En del av sveisearbeidet foregår fremdeles på “gamlemåten”, men mer og mer tilrettelegges robotsveising.

Overflatebehandling

overflatebehandling; utvikling og produksjon av alle redskaper skjer i Norheimsund, Hardanger

Lakkeringshallen er Dalen-produktets siste stopp før montering og utsendelse. For å unngå at lakken skal sprekke ved slag og bøyninger, blir alle redskapene slyngrenset før lakkering. Slyngrensing er en grundig sandblåsningsmetode, der små stålkuler slynges mot ståloverflaten i et lukket kammer. Slyngrensingen danner en ru overflate som gir ekstra godt feste for lakken.

Montering

montering og utsendelse; utvikling og produksjon av alle redskaper skjer i Norheimsund, Hardanger

Det er kort vei fra lakkeringsbandet til monteringsbåsene. Her står montørene klar til å skru sammen egenproduserte deler og montere slanger, motorer, ventiler og lignende. Når redskapene er ferdig montert ender de opp på vårt lager, klar for utsendelse til kvalitetsbevisste brukere over hele landet.

keyboard_arrow_up