Lid Jarnindustri

Begeistring i kvar detalj

Historien i bilder

Fra sykkelkjetting til moderne industriproduksjon

I vinduet til venstre finner du flere hundre bilder som beskriver bedriftens historie. (Bruk pilene for å bla i bildekarusellen.)

Første serie: Fra 1948 – ca 1970

Andre serie: Fra ca 1971 – ca 2007

Tredje serie: Fra 2008 – frem til vår tid

Her får du glimt fra en problemfylt oppstart med produksjon av sykkelkjettinger, til dagens produksjon hvor bedriften er en av de ledende aktørene i det norske markedet innenfor sitt domene. 

Bedriften ble etablert i 1948. Intensjonen var å produsere møbellås og beslag til en bransje som skrek etter deler. Beslagproduksjonen ble aldri startet, i stedet ble det produksjon av sykkelkjettinger  – men med store oppstartsproblemer.

Lid Jarnindustri kunne fort ha sporet av allerede før det hele var kommet i gang. Les mer utfyllende om den harde oppstarten under «Fra arkivet».

 

Fra tohjuls- til firhjulstraktor

Bedriften overlevde den harde starten, og etter hvert ble det traktormontert utstyr som kom i fokus. På 50-60 tallet var det tohjulstraktoren som ble benyttet på de brattlendte brukene her vest, og bedriften fant et stort marked for sine produkter.

Her ble det utviklet en rekke redskaper både for front- og bakmontering. Det kan nevnes front- og kardangvogner, potetopptakere, ploger, snøfresere, høysvanser, pallegafler osv. Senere ble det å tilby proffe aktører med firhjulstraktorer innen landbruks-, skogsbruks- og entreprenørmarkedet, effektivt traktormontert utstyr.

Det som gjerne var mest skjellsettende for bedriften var kontakten som Samson Lid fikk med traktorimportøren Eikmaskin i Stavanger. Her ble det etablert et samarbeid som har pågått i over 50 år. I dag distribueres mesteparten av bedriftens produkter gjennom Eiksenteret i Norge.

Familie-eid bedrift

Den legendariske industrigründeren Henry Ford skal ha sagt: «Bedrifter må tjene penger, ellers dør de. Men om man forsøker å drive en virksomhet bare for å tjene penger, så vil den også dø.» Dette er også litt av den filosofen som ligger bak Lid Jarnindustri.

Bedriften er familie-eid i tredje generasjon, og det er Samson Lid sine etterkommere som eier bedriften. Dette er en viktig årsak til at bedriften fortsatt holder til i Norheimsund i Hardanger. Det har gjort at bedriften har fått bygget stein på stein, og er ikke blitt styrt av kapitalister som er opptatt av raske investeringer og mest mulig kapitalavkastning.

Beholder full produksjon i Norge

I dag er Lid Jarnindustri en bedrift som har satset på full produksjonslinje i Norge. Det er egen konstruksjons-, førsøks-, maskin-, sveis- og monteringsavdeling. Ved å beholde hele produksjonen i Norge, gir det en unik mulighet for å ha en effektiv og automatisert produksjon og unik kontroll med alle ledd i produksjonen.
Bedriften har hatt som mål å sikre lokale arbeidsplasser, og ønsker å være del av et levende og pulserende bygdesamfunn. Samtidig gir lokalisering i Norge, nærhet til hovudmarkedet vårt som er i Norge – selv om bedriften også eksporterer både til Europa og USA.

keyboard_arrow_up