Lid Jarnindustri

Begeistring i kvar detalj

Eventyret frå Steinsdalen

Oppslag i tidsskiftet TRAKTOR, 2019-06-27

Møbelsnekkeren Samson G. Lid fikk beskjed fra legen om å finne seg noe annet å gjøre. 30-åringen hadde pådratt seg lakkforgiftning. Ville Lid Jarnindustri ha sett dagens lys, uten denne dramatikken? Antakelig ikke.

(Trykk på bilde til venstre for å få opp hele artikkelen.)

Med Lid og lyst

Oppslag i tidsskriftet Bedre Gårdsdrift, 2019-04-01

Lid Jarnindustri feiret syttiårsjubileum i fjor. Det er en historie som har sett produktutviklingen av redskaper gå fra hest og sykkel til 350 hesters traktorer.

(Trykk på bilde til venstre for å få opp hele artikkelen.)

Ny automatkopling

Oppslag i Eikebladet, 2019-02

Automatkløtsjen har fått en oljebasert smøring som gir komponentene på drivlinjen lengre levetid og forenkler vedlikeholdet. Oljen tappes enkelt ut på undersiden, før automatkoblingen snus og ny olje kan fylles på fra oversiden. Drivlinjen har også fått kraftigere tapper med flere spor.

(Trykk på bilde til venstre for å få opp hele artikkelen.)

Held aksjane tett til brystet

Oppslag i lokalavisen Hordaland Folkeblad(HF), 2017-06-30.

Det er viktig for oss å halda eigarskapen lokal, mellom anna for å sørga for kontinuitet i drifta og å ha nærleik til marknaden. Me har hatt eit press på oss om å flytta produksjonen til Aust-Europa, der det er billegare arbeidskraft, men me meiner det er mogleg å overleva i Noreg. Viss berre kapital styrer, kan ein mista arbeidsplassar med eit pennestrøk.

(Trykk på bilde til venstre for å få opp hele artikkelen.)

Full fres i dalen

Oppslag i tidsskriftet Heima, 2016 – 03.

Me meiner det er eit rett val for lokalsamfunnet og kundane våre at me held produksjonen her heime. Det er her kompetansen vår er, og det er her me ynskjer å utvikla oss og verta betre. Me ynskjer at verdiskapinga skal verta verande i Noreg.

(Trykk på bilde til venstre for å få opp hele artikkelen.)

Norsk kvalitet blir enda bedre

Oppslag i Eikebladet, 2015-02

Den nye, automatiserte produksjonslinjen sikrer at DALENproduktene fortsatt kan være konkurransedyktige til tross for konkurranse fra produkter som er produsert i lavkostland. Vi øker effektiviteten og senker kostnadene, samtidig som vi øker kvaliteten ved at delene blir enda mer nøyaktig utformet.

(Trykk på bilde til venstre for å få opp hele artikkelen.)

Skjer stål med lys på Lid.

Oppslag i lokalavisen Hordaland Folkeblad(HF) ved åpningen av ny produksjonslinje høsten 2013.

Den nye produksjonslinja var offisielt sett i drift tysdag. Robotane gjer jobben til mange mann utan omsyn til matpausar og arbeidstid. Kravet er at dei har tilgang til straum og stålplaster.

(Trykk på bilde til venstre for å få opp hele artikkelen.)

Per(pleks) Soldal

Oppslag i Hordaland Folkeblad(HF), 2013-08-13

I meir enn 20 år har Per Soldal arbeidd i Lid jarnindustri AS i Steinsdalen. Tidlegare i sommar gjekk han av med pensjon. I samband med at han tysdag fylte 70 år, bestemde dei gamle kollegaane seg for å overraska han med eit selskap.

Begeistring i kvar detalj

Oppslag i avis fra Sparebanken Vest, 2012-06-13

 

Kundane er opptekne av at me leverar utstyr som fungerer når dei har bruk for det. og er viljuge til å betale litt ekstra for det. Samstundes må me produsere effektivt for å kompensere det høge kostnadsnivået. Derfor investerer me mykje i robotar og anna utstyr som jobbar raskt. og som mellom anna minskar tunge løft og gjer arbeldskvardagen betre for dei tilsette.

Livskraftig bedrift friskar opp logo og visjon

Oppslag i Hordaland Folkeblad(HF), 2011-02-08

 

Lid jarnindustri AS går så det susar. Verksemda sette ny omsetnadsrekord i 2010 med åtti millionar kroner. Framgangen vert understreka med ny logo og ny visjon.

(Trykk på bilde til venstre for å få opp hele artikkelen.)

Tru mot røter og opphav

Oppslag i Øystese Posten, 2009-02

 

Vi hadde ein flaskehals i produksjonen med tanke på lakkering og montering. Utvidinga har gitt oss ein betre og meir effektiv produksjon i desse avdelingane, i tillegg til eit langt betre arbeidsmiljø for dei tilsette.

Lid Jarnindustri fyller 60 år

Oppslag i Eikebladet, 2008-01

 

Min far var en grunder i ordets rette betydning, preget av gudsfrykt med nøysomhet og en trang til å våge. Kapitalen ble investert for å sikre arbeidsplassene og utvikle bedriften. Den filosofien er nok viktig i dag også.

(Trykk på bilde til venstre for å få opp hele artikkelen.)

Nytte av tilbygg

Oppslag i Hordaland Folkeblad(HF), 2007-11-20

 

– Me ligg an til ein auke på 20 prosent. Slik marknaden er no, har det vore heilt naudsynt å utvida med ny lager- og monteringshall.  2.400 nye kvadratmeter gjev oss betre gjennomstrøyming i produksjonen.

Byggje 2.4 dekar industrihall

Oppslag i Hordaland Folkeblad(HF), 2007-11-14

 

For om lag tre år sidan tok selskapet ei prinsipiell avgjerd om at produksjonen skal foregå i Steinsdalen og ikkje i Aust-Europa. Dette trass i at det var flust med lukrative tilbod om svært billeg arbeidskraft. Sidan utflagginga vart avvist som
uaktuell, har trykket på merkenamnet Dalen berre auka.

Sa nei til utflagging

Oppslag i avisa Nationen, 2005-11-22

 

Konsulentane tilrådde Lid Jarnindustri å flagge ut. Men den tradisjonsrike verksemda valde i staden å satsa på nye investeringar heime i Hardanger. Det har dei ikkje angra på.

(Trykk på bilde til venstre for å få opp hele artikkelen.)

Norsk produksjon gir unike muligheter

Oppslag i avisa Nationen, 2005-11-22

 

Merkenavnet DALEN er godt kjent for Eikebladets lesere. Mens annen industri flagger ut, satser Lid Jarnindustri AS i Norheimsund på økt bruk av teknologi for å tilby norsk kvalitet i et stadig tøffere marked. Det lønner seg. I 2004 økte omsetningen med 30 prosent.

Stabile medarbeidarar i DALEN

Oppslag i avisa Hodaland Folkeblad, 2004-10-09

 

Lars Arvid Steine har snart vore samanhengjande tilsett ved Lid jarnindustri i 52 år. I våre dagar kan knapt nokon ta mål av seg å gjera dette omatt. Fallande pensjonsalder og lang skulegang gjer at mest alle får kortare yrkesaktivt liv enn tidlegare.

Fra sykkelkjetting til vedmaskin

Oppslag i Ø-Posten, 2003-12

 

– Stadig fleire vert medvitne om levetidskostnaden på det dei kjøper. Dei spør etter teknisk gode løysingar og driftssikkerheit, for å få ei effektiv drift. Våre erfaringar er at dersom du lagar eit godt produkt, vil levetidskosmaden vera låg, sjølv om innkjøpsprisen er noko høgare.

For fyr og flamme

Oppslag i Bondevenen, 2003-12

 

Med mål å lage maskiner og utstyr for norske forhold, legger Lid Jarnindustri stor vekt på utvikling av produkter. De har en egen avdeling med fem ingeniører og konstruktører som blant anna har til oppgave å sørge for at bedrifta ligger et hestehode foran konkurrentene.

Vedmaskiner sel som aldri før

Oppslag i Hordaland Folkeblad(HF), 2003-08-26

 

Fabrikken har nyleg utvikla ein ny vedmaskin, og i produksjonshallen står eit ferdig montert eksemplar av sorten, medan andre er under montering.

Mange jarn i elden

Oppslag i Gula Tidend, 1994

 

-Design er viktig når kundane skal velja eit produkt. Det er som når vi forbrukarar handlar i butikken. Om to produkter likeverdige for oss, vel vi gjeme det produktet som tiltalar oss mest.

Industrimann som vart kunstnar

Oppslag i Hordaland Folkeblad(HF)

 

Samson Lid meiner at han på sin måte tek vare på den lokale kulturhistoria når han modellerer kjentfolk i bygda.
Personar vert borte, det same vert yrke og måten å kle seg på og te seg på. Den gamle politikaren var ein annan type
enn i dag.

 

38 år i landbruket si teneste

Oppslag i Norsk Landbruk, 1987

 

Den unge møbelarbeidaren Samson Lid var det ein i dag vil kalle ein «grunder». Denne landbrukets Reodor Felgen kan nok kviskra mangt eit ord i øyra til industrifolk av i dag. Produkta frå Lid har alltid vorte utvikla på brukaren sine premissar.

(Trykk på bilde til venstre for å få opp hele artikkelen.)

keyboard_arrow_up