Lid Jarnindustri

Begeistring i kvar detalj

Visjon

Norwegian flag against a sunset. Photo by Mikita Karasiou on Unsplash.

visjon; en bedrifts fremtidsdrøm, et lys i mørket og en retningslinje for riktige handlinger, små og store. Visjonen uttrykker bedriftens ambisjonsnivå.

Visjon – begeistring i kvar detalj!

begei’string -a el. -en bifall; glede; engasjement
begei’stre v1 (fra ty., eg ’beånde’) bevege, inspirere, rive med

Lid Jarnindustri har visjonen ”Begeistring i kvar detalj!”. Visjonen har et klart kundefokus. Begeistring er et utelukkende positivt ord, som vi definerer som det som skjer når kunden, i sin kontakt med oss og våre produkter, opplever å få mer enn forventet. Visjonen er positiv, livsglad, varm og energisk, følelser vi ønsker skal prege både vår og våre kunders hverdag.

Men visjonen har også et internt fokus og brukes for å begeistre mellom avdelingene. Her kjøres også begeistringsprosjekt. Vår kjære folkekonge Olav V sa en gang: ”Utrolige ting kan skje om begeistring blir brukt som drivkraft”. Hos oss sier vi at begeistring smitter! Vi er forbilder for hverandre og gode handlinger genererer flere gode handlinger. Riktig fokus og innstilling er avgjørende.

Utfordringene våre er å omsette visjonen til begeistring, eller gode kundeopplevelser. Noe av det vi gjør er svært synlig, andre tiltak er vanskeligere å legge merke til. Endringsarbeid er uansett en tålmodighetsprøve, det tar ofte tid før endringene synes.

Hilsen oss ved Lid Jarnindustri AS

keyboard_arrow_up