Stein Bøe om Dalen 2054

folder_openKundehistorier
Stein Bøe tester Dalen 2054

Svært enkelt å betjene maskinen!

Det er veileder Stein Bøe ved Vekst Oppdal som sier dette om vedmaskinen deres – en Dalen 2054. De har kontinuerlig vedproduksjon gjennom hele året, og omsetter totalt for ca. 1.6 millioner i ved. Det dreier seg om 800-900 paller og 7000-8000 sekker. Det er til sammen 7-8 personer som er innom produksjonen av ved gjennom året.

Vekst Oppdal er en attføringsbedrift som er eid av Oppdal kommune, og Stein Bøe kom til bedriften for 15 år siden. Bedriften går godt og i år gikk de tom for ved på europall allerede i midten av juli. I tillegg til vedproduksjon har de vaskeri, renseri, transport, grøntservice og monteringsavdeling. Om sommeren driver de også med klipping av plen. Til samen er 80-90 personer engasjert i de forskjellige avdelingene.

Vedproduksjonsavdelingen er effektivt lagt opp og selve produksjonen skjer inne. Stokkene mates inn gjennom husveggen og den ferdigkløyvde veden fraktes enten til silo eller storsekk. Fra siloen kommer veden ut på et brett i riktig arbeidshøyde slik at de kan stables i sekk.

– Det er ikke problem å bli kvitt veden, og etterspørselen øker faktisk for hvert år. Vi trodde det ville bli mindre behov for ved da varmepumpene kom, men det har ikke skjedd. Her har det vært temperaturer på minus 25-30 grader i lange perioder, og da fungerer varmepumpene dårlig. Mange hyttekunder ønsker også å ha veden for kosens skyld.

Sikker, stabil og solid vedmaskin

Vi har mange ulike brukere, derfor er den enkle betjeningen svært viktig. De lærer seg raskt å bruke både styringen av bandet og den hydrauliske kniven. Sikkerhetsmessig er den også svært sikker i bruk. Stabilitet og soliditet er kjennetegn på maskinen, og den er svært driftssikker.

– Vedmaskinen er montert under tak og går hver arbeidsdag hele året. Det er lite problemer med Dalen 2054, den er solid og har god funksjonalitet. Vedlikehold går stor sett ut på å skifte kjede når det en sjelden gang er behov for det, sier han.

De kjøper inn vedstrangene fra Glommen Skogeierforening som leverer fra hele Østerdalsområdet. Stokkene varierer fra 10 – 48 cm i dimensjon. Stokkene er tatt ned med hogstmaskiner, noe som særlig om våren går hardt utover barken på strangene. De benytter alltid 4-kløyvingskniv, da dette er mest praktisk for dem. Kubbene som blir for store, blir tatt igjen og kløyvd i mindre dimensjoner.

Vekst Oppdal as har mye hyttekunder og de fleste vil ha veden transportert. De stilles store krav til kvaliteten på veden og Vekst Oppdal as bestreber seg på å levere etter Norsk Standard, levert til avtalt tid og sted. I tillegg til alle hyttekundene har de også fastboende kunder fra Sunndalsøra og nordover til Berkåk.

– Veden kjøres ut på Europaller, og lastebilen tar 6 paller. I tillegg til at mye ved lagres ute med pallehetter på, har de også et stor innelager med tak over. I hektiske perioder benyttes også en noe mindre maskin av annet fabrikat.

Bruker alt

Vi gjør oss nytte av det meste. Sponen blir kjørt til et hestesportssenter, og blir der benyttet i stallen. Siste kubben på stokken har gjerne ikke full lengde og denne veden blir solgt som restvare eller ukurant vare etter som den ikke følger Norsk Standard. De minste dimensjonene blir pakket i sekker og solgt som opptenningsved.

– Det er viktig å yte god service med tanke på levering av veden, og småsekkene vi leverer er kun i 40l størrelse med tanke på at de er lett å håndtere. Vi legger sekkene der kunden ønsker, gjerne på terrasser og i vedboder sier den engasjerte veilederen.

Related Posts

keyboard_arrow_up